Do kiedy złożyć PCC-3

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Terminem złożenia deklaracji jest również data jej wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego.

W przypadku deklaracji PCC-3 składanej za pośrednictwem internetu, datą doręczenia (dochowania terminu) będzie termin otrzymania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

W przypadku, gdyby transakcja była wykonywana z pomocą notarialną – i to nawet wtedy, gdy do jej skuteczności nie jest wymagana forma aktu notarialnego – złożenie PCC-3 nie będzie konieczne. Notariusz pobierze niezbędny podatek zawsze, gdy dojdzie do wykonania czynności w formie aktu notarialnego i sam zadeklaruje przed urzędem skarbowym, ile pobrał i z jakiego tytułu. Podatnik nie ma wtedy obowiązku wysłania PCC-3 i nie wiąże go żaden termin ustawowy.

Termin na złożenie deklaracji PCC-3 liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dokonano czynności opodatkowanej. Termin liczy się nie pomijając sobót, niedziel czy świąt, zatem jest to termin 14 dni następujących jeden po drugim. Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto – termin wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.