Do kiedy złożyć PCC-3

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Terminem złożenia deklaracji jest również data jej wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego.

W przypadku deklaracji PCC-3 składanej za pośrednictwem internetu, datą doręczenia (dochowania terminu) będzie termin otrzymania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

W przypadku, gdyby transakcja była wykonywana z pomocą notarialną – i to nie tylko, gdy do jej skuteczności wymagana jest obowiązkowo forma aktu notarialnego – złożenie PCC-3 nie będzie konieczne. Notariusz pobierze niezbędny podatek zawsze, gdy dojdzie do wykonania czynności w formie aktu notarialnego i sam zadeklaruje przez urzędem skarbowym, ile pobrał i z jakiego tytułu. Wówczas nie jesteś zobowiązany dodatkowo do wysłania PCC-3 i nie wiąże cię żaden termin ustawowy.

Termin  na złożenie deklaracji PCC-3 liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dokonano czynności opodatkowanej. Termin liczy się nie pomijając sobót, niedziel czy świąt, zatem jest to termin 14 dni następujących jeden po drugim. Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto – termin wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.