Sprzedaję/kupuję komputer

Decydując się na zakup używanego komputera warto sprawdzić warunki zakupu, ewentualnej odpowiedzialności za wady sprzętu oraz pamiętać o konieczności zgłoszenia zakupu w urzędzie skarbowym - dla celów podatkowych.

Umowa sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży komputera powinna możliwie dokładnie wskazywać sprzęt, który stanowi przedmiot transakcji. Ponadto powinna wymieniać strony transakcji (sprzedającego i kupującego), datę jej zawarcia, cenę, po jakiej doszło do sprzedaży oraz ustalenia w zakresie terminu zapłaty oraz wydania sprzętu. Warto również zawrzeć oświadczenie o własności sprzedawanego sprzętu przysługującej sprzedawcy w dniu nabycia, o tym, że komputer nie jest kradziony i nie pozostają na nim prawa osób trzecich. Możliwe jest również wprowadzenie do umowy szczególnych zasad odpowiedzialności za wady sprzedawanego sprzętu, w tym zasady rękojmi za jego wady oraz ewentualne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie kupującego.

Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży >>

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. Oblicza się go od wartości rynkowej kupowanego komputera.

Podatek  od transakcji prywatnej – czyli sprzedaży (od dokonania czynności cywilnoprawnej) nie związanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy nie jest to towar w firmie lub składnik majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca. Takie transakcje mają miejsce najczęściej, gdy dochodzi do sprzedaży komputerów używanych, na aukcjach internetowych czy poprzez serwisy ogłoszeniowe.

Kupujący zobowiązany jest:

  • sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie  14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży),
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Natomiast, gdy kupuje się w sklepie – czyli, gdy komputer jest towarem lub stanowi majątek trwały firmy, transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdyby kupującym jest przedsiębiorca, niezależnie, czy nabywa majątek swojej firmy, czy majątek prywatny, to również on musi na powyższych zasadach opłacić podatek od kupna i złożyć druk PCC-3. Oznacza to, że decydujące dla niego będzie, czy komputer kupuje od osoby prywatnej, czy w sklepie lub od przedsiębiorcy. Gdyby nabywał on majątek firmowy od innego przedsiębiorcy – nie zapłaci podatku, gdyż transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu.

JESTEM: Przedsiębiorcą sprzedaję majątek firmowy Przedsiębiorcą sprzedaję majątek prywatny Sprzedaję majątek prywatny
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele mojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/możliwe że odliczę VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Osobą prywatną Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

Gdyby jednak transakcja nie dotyczyła majątku firmowego (towaru lub środków trwałych, wyposażenia) i nabywca musiałby rozliczyć podatek, to o ile wartość rynkowa komputera nie przekracza 1000 zł, nabywca nie będzie musiał składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również komputer) zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych.