Sprzedaję/kupuję komputer

Decydując się na zakup używanego komputera warto sprawdzić warunki zakupu, ewentualnej odpowiedzialności za wady sprzętu oraz pamiętać o konieczności zgłoszenia zakupu w urzędzie skarbowym dla celów podatkowych.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży komputera powinna możliwie dokładnie wskazywać sprzęt, który stanowi przedmiot transakcji. Ponadto powinna wymieniać strony transakcji (sprzedającego i kupującego), datę jej zawarcia, cenę, po jakiej doszło do sprzedaży oraz ustalenia w zakresie terminu zapłaty oraz wydania sprzętu. Warto również zawrzeć oświadczenie o własności sprzedawanego sprzętu przysługującej sprzedawcy w dniu nabycia, o tym, że komputer nie jest kradziony i nie pozostają na nim prawa osób trzecich. Możliwe jest również wprowadzenie do umowy szczególnych zasad odpowiedzialności za wady sprzedawanego sprzętu, w tym zasady rękojmi za jego wady oraz ewentualne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie kupującego.

Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży >>

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. Oblicza się go od wartości rynkowej kupowanego komputera.

Podatek z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej  od transakcji prywatnej – a więc  sprzedaży niezwiązanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy nie jest to towar w firmie lub składnik majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca. Takie transakcje mają miejsce najczęściej, gdy dochodzi do sprzedaży komputerów używanych, np. na aukcjach internetowych czy poprzez serwisy ogłoszeniowe.

Kupujący zobowiązany jest:

  • w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3),
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Natomiast gdy komputer jest towarem sprzedawanym w sklepie lub gdy stanowi majątek trwały firmy, transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdy kupującym jest przedsiębiorca, to o sposobie opodatkowania transakcji decyduje to, czy sprzedawcą jest osoba prywatna, czy inny przedsiębiorca. W przypadku zakupu majątku firmowego od innego przedsiębiorcy kupujący nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ taka transakcja nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

STRONY TRANSAKCJI: Przedsiębiorca, który sprzedaje majątek firmowy Przedsiębiorca, który sprzedaję majątek prywatny Sprzedający - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która sprzedaje majątek prywatny
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele swojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/ kupujący może mieć możliwość odliczenia VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Kupujący - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

Jeżeli wartość komputera nie przekracza 1000 zł, a transakcja nie dotyczy majątku firmowego (towaru lub środków trwałych, wyposażenia), to nabywca nie  musi składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również komputer), są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.