Sprzedaję/kupuję garaż

Niezależnie od tego, czy kupuje się garaż jako nieruchomość, czy jedynie konstrukcję garażu do zamontowania – czyli ruchomość do ustawienia na własnym gruncie – zawarcie umowy spowoduje konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnej lub VAT.

STRONY TRANSAKCJI: Przedsiębiorca, który sprzedaje majątek firmowy Przedsiębiorca, który sprzedaję majątek prywatny Sprzedający - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która sprzedaje majątek prywatny
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele swojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/ kupujący może mieć możliwość odliczenia VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Kupujący - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

Wysokość podatku od nabywanego garażu wynosi:

  • gdy kupowany jest garaż jako nieruchomość, czyli konstrukcja w sposób stały związana z gruntem – 2% wartości rynkowej,
  • nabywana jest konstrukcja garażu (z reguły metalowy blok gotowy do montażu lub instalacji na własnym gruncie) – 2% wartości rynkowej,

przy założeniu, że wartość garażu przekracza 1000 zł. Gdyby wartość garażu jako ruchomości nie przekraczała tej kwoty, transakcja jego nabycia byłaby zwolniona z PCC.

Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

Umowa sprzedaży

Umowa powinna szczegółowo określać strony, przedmiot oraz kwestie rozliczeń finansowych z tytułu sprzedaży. Umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać dokonana w formie notarialnej, nie wystarczy wydrukowanie umowy i podpisanie jej przez strony. Od umowy sprzedaży odróżnić należy użytkowanie lub najem, które nie wymagają formy notarialnej. Strony powinny wskazać, kiedy następuje wydanie garażu, kiedy następuje płatność, ewentualnie że jest ona wykonywana w chwili podpisania umowy.

Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży garażu >>

Podatek od nabycia garażu

Podatek z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej od transakcji prywatnej - a więc sprzedaży niezwiązanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy garaż nie jest towarem w firmie lub nie stanowi składnika majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca.
Kupujący przy sprzedaży prywatnej zobowiązany jest:

  • w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży) sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3,
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Natomiast gdy konstrukcja garażu jest towarem sprzedawanym w sklepie lub gdy stanowi majątek trwały firmy, transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdy kupującym jest przedsiębiorca, to o sposobie opodatkowania transakcji decyduje to, czy sprzedawcą jest osoba prywatna, czy inny przedsiębiorca. . W przypadku zakupu majątku firmowego od innego przedsiębiorcy kupujący nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ taka transakcja nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.