Sprzedaję/kupuję garaż

Niezależnie od tego, czy kupuje się garaż – jako nieruchomość, czy też jedynie konstrukcję garażu do zamontowania – czyli ruchomość do ustawienia na własnym gruncie – zawarcie umowy spowoduje konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnej.

JESTEM: Przedsiębiorcą sprzedaję majątek firmowy Przedsiębiorcą sprzedaję majątek prywatny Sprzedaję majątek prywatny
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele mojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/możliwe że odliczę VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Osobą prywatną Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

Wysokość podatku od nabywanego garażu wynosi:

  • gdy kupowany jest garaż – jako nieruchomość, czyli konstrukcja w sposób stały związana z gruntem – podatek wyniesie 2% wartości rynkowej,
  • nabywana jest konstrukcja garażu – z reguły metalowy blok gotowy do montażu lub instalacji na własnym gruncie – podatek wynosi 2% wartości rynkowej.
Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

Umowa sprzedaży

Umowa powinna szczegółowo określać strony, przedmiot oraz kwestie rozliczeń finansowych z tytułu sprzedaży. Umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać dokonana w formie notarialnej, nie wystarczy wydrukowanie umowy i podpisanie jej przez strony. Od umowy sprzedaży odróżnić należy użytkowanie lub najem, które nie wymagają formy notarialnej. Strony powinny wskazać zawsze kiedy następuje wydanie garażu, kiedy następuje płatność, ewentualnie że jest ona wykonywana w chwili podpisania umowy.

Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży garażu >>

Podatek od nabycia garażu

Podatek  od transakcji prywatnej - czyli sprzedaży (z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej) nie związanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy garaż nie jest towarem w firmie lub nie stanowi składnika majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca.
Kupujący przy sprzedaży prywatnej zobowiązany jest:

  • sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie  14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży),
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Natomiast, gdy kupuje się w sklepie – czyli, gdy komputer jest towarem lub stanowi majątek trwały firmy, transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdyby kupującym jest przedsiębiorca, niezależnie, czy nabywa majątek swojej firmy, czy majątek prywatny, to również on musi na powyższych zasadach opłacić podatek od kupna i złożyć druk PCC-3. Oznacza to, że decydujące dla niego będzie, czy komputer kupuje od osoby prywatnej, czy w sklepie lub od przedsiębiorcy. Gdyby nabywał on majątek firmowy od innego przedsiębiorcy – nie zapłaci podatku, gdyż transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Zakładać należy, że wartość garażu przekracza 1000 zł, stąd nabycie pozostanie zawsze opodatkowane PCC, nie będzie z tego podatku zwolnione.