Sprzedaję/kupuję motocykl/quad/motorower

Kupno motocykla oznacza koszt od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka transakcja wiąże się z:

  • zawarciem umowy sprzedaży, w której potwierdzony zostanie co najmniej stan pojazdu na dzień zakupu, jego cena przekazana sprzedającemu oraz fakt wydania przedmiotu umowy kupującemu,
  • rozważeniem obowiązku zgłoszenia zakupu do urzędu skarbowego celem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3),
  • rejestracją sprzętu w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy.
Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży motocykla >>

Podatek od kupna

Kupujący zobowiązany jest:

  • w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży) sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3,
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Podatek od transakcji sprzedaży (od dokonania czynności cywilnoprawnej) nie związanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy nie jest to towar w firmie lub składnik majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca.

Jedynie wyjątkowo, gdy zakupu dokonujemy w sklepie (towar) lub od prowadzącego firmę (majątek stały firmy), transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdy kupującym jest przedsiębiorca, to o sposobie opodatkowania transakcji decyduje to, czy sprzedawcą jest osoba prywatna, czy inny przedsiębiorca. W przypadku zakupu majątku firmowego od innego przedsiębiorcy kupujący nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ taka transakcja nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Gdyby jednak transakcja nie dotyczyła majątku firmowego (towaru lub środków trwałych, wyposażenia) i nabywca musiałby rozliczyć podatek, to o ile wartość rynkowa roweru nie przekracza 1000 zł, nabywca nie będzie musiał składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również rower) zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych.

STRONY TRANSAKCJI: Przedsiębiorca, który sprzedaje majątek firmowy Przedsiębiorca, który sprzedaję majątek prywatny Sprzedający - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która sprzedaje majątek prywatny
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele swojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/ kupujący może mieć możliwość odliczenia VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorca, który kupuje majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Kupujący - konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

Jeśli wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł, a transakcja nie dotyczy majątku firmowego (towaru lub środków trwałych, wyposażenia), to  nabywca nie musi składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również rower), są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

VAT od zakupu oraz od paliwa, optymalizacja podatkowa nabycia

Z motocykla, motoroweru, skutera czy quada korzystają bardzo często przedsiębiorcy, obniżając dzięki nim wysokie koszty korzystania z samochodów służbowych. Pojazdy te sprawdzają się w wielu rodzajach działalności, np. w prowadzeniu handlu, restauracji, pizzerii.

Optymalizacja podatku polega na prawie odliczenia podatku VAT przy nabyciu powyższych pojazdów, a także przy nabyciu do nich paliwa oraz części zamiennych. Dodatkowo optymalizacji dokonuje się poprzez rozliczenie wydatku w kosztach podatkowych przy założeniu posiadania dokumentów księgowych oraz wykorzystywania go w związku z uzyskiwaniem zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów (działalności gospodarczej).

Odliczenie VAT w zakresie quadów i motocykli i skuterów czy motorowerów przysługuje wyłącznie częściowo 50% jeśli pojazd wykorzystywany jest w działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych. Decydującym dla pełnego odliczenia jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-27 oraz prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów. 

Cena motocykla i quada w umowie

Jeśli cena umowna odbiega od wartości rynkowej pojazdu, organ, do którego zgłaszamy transakcję, ma prawo zmienić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową przedmiotu transakcji. Cenę umowną warto więc oprzeć o ceny występujące w obrocie, ewentualnie – udokumentować przyczyny, dla których cena danego egzemplarza różni się od standardowych cen podobnych modeli (np. zniszczenie, brak części, wady wymagające natychmiastowej naprawy).