Sprzedaję/kupuję motocykl/quad/motorower

Decyzja o kupnie motocykla może wiązać się z kosztem od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Kupno wiąże się z:

  • zawarciem umowy sprzedaży, w której potwierdzony zostanie co najmniej stan pojazdu na dzień zakupu, jego cena przekazana sprzedającemu  oraz fakt wydania przedmiotu umowy kupującemu,
  • rozważeniem obowiązku zgłoszenia zakupu do urzędu skarbowego celem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3),
  • rejestracją sprzętu w urzędzie skarbowym.
Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży motocykla >>

Podatek od kupna

Kupujący zobowiązany jest:

  • sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie  14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży),
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Podatek  od transakcji sprzedaży (od dokonania czynności cywilnoprawnej) nie związanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy nie jest to towar w firmie lub składnik majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca.

Jedynie wyjątkowo, gdy zakupu dokonujemy w sklepie (towar) lub od prowadzącego firmę (majątek stały firmy), transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdyby kupującym jest przedsiębiorca, niezależnie, czy nabywa majątek swojej firmy, czy majątek prywatny, to również on musi na powyższych zasadach opłacić podatek od kupna i złożyć druk PCC-3. Podobnie, gdyby nabywał on majątek firmowy od innego przedsiębiorcy – nie zapłaci podatku, gdyż nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Gdyby jednak transakcja nie dotyczyła majątku firmowego (towaru lub środków trwałych, wyposażenia) i nabywca musiałby rozliczyć podatek, to o ile wartość rynkowa roweru nie przekracza 1000 zł, nabywca nie będzie musiał składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również rower) zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych.

JESTEM: Przedsiębiorcą sprzedaję majątek firmowy Przedsiębiorcą sprzedaję majątek prywatny Sprzedaję majątek prywatny
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele mojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/możliwe że odliczę VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC
Osobą prywatną Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC Kupujący rozlicza PCC

VAT od zakupu oraz od paliwa, optymalizacja podatkowa nabycia

Z motocykla, motoroweru, skutera czy quada korzystają bardzo często przedsiębiorcy obniżając tym samym wysokie koszty korzystania z samochodów służbowych. Pojazdy te sprawdzają się w wielu rodzajach działalności, np. w prowadzeniu handlu, restauracji, pizzerii.

Optymalizacja podatku polega na prawie odliczenia podatku VAT przy nabyciu powyższych pojazdów, a także przy nabyciu do nich paliwa oraz części zamiennych. Dodatkowo, optymalizacji dokonuje się poprzez rozliczenie wydatku w kosztach podatkowych przy założeniu posiadania dokumentów księgowych oraz wykorzystywania go w związku z uzyskiwaniem zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów (działalności gospodarczej).

Odliczenie VAT w zakresie quadów i motocykli i skuterów czy motorowerów przysługuje wyłącznie częściowo 50% jeśli pojazd wykorzystywany jest w działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych. Decydującym dla pełnego odliczenia jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-27 oraz prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów. 

Cena motocykla i quada w umowie

Cena umowna nie powinna odbiegać od wartości rynkowej. Jeżeli zaniżymy sztucznie cenę, organ do którego zgłaszamy transakcję ma prawo wyznaczyć cenę i zmienić ją, zgodnie z wartością rynkową transakcji. Jej wartość warto oprzeć o ceny występujące w obrocie, ewentualnie – udokumentować przyczyny, dla których cena danego egzemplarza różni się od standardowych cen podobnych modeli (np. zniszczenie, brak części, wady podlegające natychmiastowej naprawie).