Umowa pożyczki i depozytu – stawka w 2019 r. i nowe zasady zwolnienia z opodatkowania

Począwszy od 1.01.2019 r. umowy pożyczki depozytu nieprawidłowego opodatkowane są według stawki 0,5%, a nie jak miało to miejsce do tej pory – według stawki 2%.

Od 2019 r. zmieniły się również zasady zastosowania zwolnień z podatku umowy pożyczki. Do tej pory zwolnienie z podatku stosowano do pożyczek:

  1. w formie pieniężnej na podstawie umowy, w której pożyczki udziela się na rzeczmałżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł (przy odpowiednim zgłoszeniu i udokumentowaniu pożyczki),
  2. gdzie kwota nie przekraczała do 9637 zł – gdy umowa zawarta była między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (pożyczka na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów),
  3. na podstawie umowy zawartej między innymi osobami niż wskazane powyżej, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednej osoby i 25 000 zł od wielu osób - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. (ostatni okres objął rok 2018, w którym obowiązywał cały limit 25.000 zł).
Wypełnij szybko i wygodnie umowę pożyczki >

Zgodnie z nowymi przepisami, zamiast opcji zwolnień wymienionych w pkt 3 zwolnieniu podlega pożyczka udzielona na podstawie umowy zawartej między innymi osobami niż wskazane w dwóch wcześniejszych punktach jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł (chodzi o jednorazową kwotę, którą można wielokrotnie powtarzać). Problem polega na tym, że powtarzanie bez uzasadnienia w sposób sztuczny powyższych pożyczek może zostać potraktowany jako obejście przepisów prawa podatkowego.

Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 300 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

Elektroniczne deklaracje podatkowe w początku 2019 r.

Ministerstwo Finansów w deklaracji PCC-3 w pierwszym okresie 2019 r. nie przygotowało zmiany stawki podatkowej. W efekcie niemożliwym było wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej (dopuszczalny był wyłącznie wybór między stawkami 2% i 20%). Podatnicy mieli możliwość składania deklaracji podatkowych w formie papierowej.

Obecnie problem nie istnieje – deklaracje zostały przystosowane do nowych przepisów i wśród stawek dla umów pożyczki i depozytu nieprawidłowego dopuszczalny jest wybór pomiędzy 2%, 0,5% i 20%.  

Umowy z 2018 – zgłaszane w 2019 r.

Do czynności cywilnoprawnych – pożyczki, depozytu nieprawidłowego, dokonanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że zgłoszenie po 31 grudnia 2018 r. czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w 2018 r. powoduje konieczność stosowania stawki 2%. Odpowiednio stosuje się dotychczasowe zasady zwolnień z podatku przy umowie pożyczki.