Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Rodzaj umowy Przedmiot umowy / rodzaje czynności Stawka
Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
inne prawa majątkowe 1%
zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizna przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
przeniesienie własności innych praw majątkowych 1%
odpłatne użytkowanie, w tym nieprawidłowe oraz odpłatna służebności 1%
pożyczka 2% (dla umów zawartych od 2019 r. stawka - 0,5%)
depozyt nieprawidłowy 2% (dla umów zawartych od 2019 r. stawka - 0,5%)
hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalone 19 zł
spółka, w tym zmiany umowy spółki 0,5%
czynności nieujawnione powołanie się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, gdy podatek od tych czynności nie został zapłacony;  
biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. 20%
Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 300 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »