Sprzedaję/kupuję rower

Kupno roweru powinno wiązać się z:

  • zawarciem umowy sprzedaży, w której potwierdzony zostanie co najmniej stan roweru na dzień zakupu, jego cena przekazana sprzedającemu  oraz fakt wydania przedmiotu umowy kupującemu,
  • rozważeniem obowiązku zgłoszenia zakupu do urzędu skarbowego celem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3).
Wypełnij szybko i wygodnie umowę sprzedaży >>

Podatek od kupna

Kupujący zobowiązany jest:

  • sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży),
  • zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji (termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3).

Podatek od transakcji sprzedaży nie związanej z majątkiem firmy sprzedającego (czyli gdy nie jest to towar w firmie lub składnik majątku przedsiębiorstwa) ciąży zawsze na kupującym, nie płaci go sprzedawca.

Jedynie wyjątkowo, gdy zakupu dokonujemy w sklepie (towar) lub od prowadzącego firmę (majątek stały firmy), transakcja opodatkowana jest u sprzedawcy. Wówczas nabywca nie płaci podatku i nie składa druku PCC-3.

Gdyby kupującym był przedsiębiorca, to również on zobowiązany jest na powyższych zasadach opłacić podatek od kupna. I tak samo jak powyżej, gdyby nabywał majątek firmowy od innego przedsiębiorcy – nie będzie wyjątkowo podlegał opodatkowaniu. Dodatkowo, jeżeli jest on podatnikiem podatku VAT biorąc fakturę VAT będzie on mógł w ramach takiej transakcji odliczyć podatek zawarty na fakturze wystawionej przez sprzedawcę. Jeżeli jest z VAT zwolniony, koszt nabycia roweru do firmy może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu, a zatem obniżyć swój podatek dochodowy. Warunkiem jest tutaj rozliczanie się w formie dopuszczającej korzystanie z kosztów podatkowych oraz wykorzystywanie roweru w celu zachowania, uzyskania lub zabezpieczenie źródła przychodów.

JESTEM: Przedsiębiorcą sprzedaję majątek firmowy Przedsiębiorcą sprzedaję majątek prywatny Sprzedaję majątek prywatny
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele mojej firmy Sprzedawca rozlicza VAT/możliwe że odliczę VAT Kupujący rozlicza PCC* Kupujący rozlicza PCC*
Przedsiębiorcą kupuję majątek na cele prywatne Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC* Kupujący rozlicza PCC*
Osobą prywatną Sprzedawca rozlicza VAT Kupujący rozlicza PCC* Kupujący rozlicza PCC*

*kupno do 1000 zł zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wartość roweru do 1000 zł – brak podatku

Gdyby jednak transakcja odbywała się w sferze prywatnej i nabywca musiałby rozliczyć podatek, to o ile wartość rynkowa roweru nie przekracza 1000 zł, nie będzie musiał on składać deklaracji ani płacić podatku. Transakcje tego typu, w których przedmiotem są rzeczy ruchome (zatem również rower) zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Cena roweru w umowie

Cena roweru nie powinna odbiegać od wartości rynkowej. Jeżeli zaniżymy sztucznie cenę, organ do którego zgłaszamy transakcję ma prawo wyznaczyć cenę i zmienić ją, zgodnie z wartością rynkową transakcji. Jej wartość warto oprzeć o ceny występujące w obrocie, ewentualnie – udokumentować przyczyny, dla których cena danego egzemplarza różni się od standardowych cen podobnych modeli rowerów (np. zniszczenie, brak części, wady podlegające natychmiastowej naprawie).