PCC-4 Zbiorcza deklaracja - podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatnicy posiadają określony zakres dowolności co do metody deklarowania (informowania) urzędu skarbowego o tym, że doszło do czynności, opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W zależności od własnego uznania mogą :

 • Każdą taką czynność zgłosić osobno – w terminie 14 dni od daty, w której powstał obowiązek podatkowy – z wykorzystaniem druku PCC-3 albo,
 • Przesunąć ten termin zgłoszenia i przeprowadzić je łącznie dla wielu czynności na jednym druku PCC-4; w tym przypadku:
  • termin złożenia deklaracji podatkowej mija 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji objętych zgłoszeniem,
  • termin zapłaty podatku od tych transakcji mija 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji objętych zgłoszeniem.
e-Deklarację PCC-4 wygodnie wypełnisz i wyślesz w fillup online
Zbiorczą e-Deklaracje PCC-4 od wielu czynności cywilnoprawnych przygotujesz i wyślesz w programie fillup, w którym znajdziesz także ponad 6 600 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. Druk PCC-4 w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź! 
Wyślij elektronicznie PCC-4 do e-deklaracje.gov.pl w fillup online »

W tym drugim przypadku (tj. w przypadku złożenia deklaracji PCC-4), należy spełnić następujące warunki:

 • W miesiącu wystąpić muszą co najmniej 3 transakcje objęte obowiązkiem zgłoszenia ich na deklaracji przed organem skarbowym (jeśli np. dochodzi do transakcji, gdzie podatek pobiera płatnik - notariusz, to taka czynność nie jest doliczana do zbiorczej ilości pozwalającej na rozliczenie się na PCC-4),
 • Powyższe trzy czynności to umowa pożyczki, umowa sprzedaży rzeczy lub umowa sprzedaży praw majątkowych – innego rodzaju czynności opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie są sumowane i nie pozwalają na rozliczenie się na PCC-4;
 • Trzy czynności deklarowane ostatecznie poprzez PCC-4 obejmują wyłącznie umowy pożyczki lub umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych – na PCC-4 nie można zgłaszać innych czynności niż te trzy rodzaje,
 • Odległość czasowa między tymi czynnościami nie może przekroczyć 14 dni, tzn. ostatnia z czynności nie może być wykonana później niż 14 dni po dokonaniu pierwszej (termin liczymy od dnia następującego po dniu dokonania pierwszej czynności); w przypadku gdy np. kolejna czwarta czynność wykonana zostanie 15 dnia, podlega ona osobnemu zgłoszeniu na druku PCC-3 lub też jeśli w ciągu kolejnych 14 dni dojdzie do następnych czynności – to tę czwartą czynność ponownie można zgłosić na odrębnym PCC-4,
 • Podatek od całości należy zapłacić łącznie, czyli jeden przelew obejmujący wszystkie dokonane transakcje.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by część czynności zgłaszać na pcc-3, a część – na pcc-4. Innymi słowy pcc-4 za dany miesiąc nie zmusza do tego, aby ująć na nim wszystkie transakcje z danego miesiąca. Natomiast jeśli ktoś złożył już PCC-3 to nie może korygować deklaracji do zera i wyszczególniać jej ponownie w PCC-4. Oznacza to, że złożenie deklaracji PCC-3 niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji. Skorygowanie deklaracji i ujęcie transakcji w PCC-4 nie przesuwa terminu rozliczenia podatku do 7 dnia miesiąca kolejnego.

Termin złożenia PCC-4 i termin zapłaty podatku po złożeniu PCC-4

Deklarację pcc-4 składa się w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Termin ten liczyć należy od pierwszej czynności objętej 14 dniowym terminem, w którym składać należy deklarację.

Przykład
Podatnik 25 czerwca dokonał kupna samochodu od osoby fizycznej. Następne samochody kupił 27,28,29 czerwca, a kolejny – 5 lipca. PCC-4 złożyć należy do 7 lipca z wykazaniem na druku 4 zakupów czerwcowych i jednego lipcowego. Podatnik może również zakup lipcowy ująć w osobnej deklaracji PCC-4 (jeśli do 19 lipca dojdzie do kolejnych dwóch transakcji objętych obowiązkiem zgłoszenia na deklaracji PCC) lub poprzez deklarację PCC-3.  

Podatek od wszystkich transakcji objętych zgłoszeniem zapłacić należy w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu przeprowadzenia pierwszej z tych transakcji. 

Przykład
We wskazanej wcześniej sytuacji, jeśli podatnik w PCC-4 wykazał transakcje czerwcowe i lipcowe – podatek zapłacić musi do 7 lipca. Jeśli transakcję z 7 lipca zgłosił osobno na PCC-3 – zapłaty dokonać musi w terminie 14 dni od daty transakcji, a jeśli zgłosił ją łącznie z następnymi przeprowadzanymi czynnościami na osobnym – odrębnym (kolejnym) PCC-4 – wówczas zapłaty dokona dopiero do 7 sierpnia.

Załączniki do PCC-4

Zbiorcza deklaracja obejmuje także załączniki PCC-4/A (Informacja o pozostałych podatnikach – który składają osoby będące odpowiedzialne solidarnie za podatek od jednej lub wszystkich czynności cywilnoprawnych objętych zgłoszeniem na deklaracji PCC-4) i PCC-4B (Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom).

W sytuacji, w której odpowiedzialność solidarna obejmuje jedynie jedną transakcję, warto ją wyszczególnić na odrębnym druku PCC-3. Zgodnie z załącznikiem, kwota na PCC-4 i na załączniku wskazującym osoby odpowiedzialne solidarnie pokrywa się – stąd może istnieć kłopot z prawidłowym wykazaniem właściwej kwoty, za jaką odpowiedzialna jest solidarnie taka osoba trzecia.